حقوق اسلام و رهنمود های اسلام در باب حقوق بشر

بسم رب الشهدا و الصدیقین
نام:ابوالفضل ساعدی 
محل سکونت:گیلان
سال تولد:۱۳۷۴
حوزه ی فعالیت:حقوق در اسلام
اینجانب ابوالفضل ساعدی با توجه به یکی از اهداف دین مبین و آشکار اسلام که تحقق عدل و عدالت و احترام به حقوق انسان ها و حقوق شهروندی است بر خود تکلیف میدانم که قوائد کلی و اصول حقوقی حاکم بر نظام انسانی را ترویج دهم.باشد که موثر در تحقق این امر مهم گردد.